Zarybienie Szewskiej i Cegielni ze środków własnych

W dniu dzisiejszym odbyły się zarybienia zbiorników wodnych Szewska oraz Cegielnia.

Zarybienia zbiorników odbyły się dzięki wędkarzom którzy, wnoszą opłaty w Naszym kole PZW Bielawa to dzięki Wam mogliśmy dziś dokonać zarybienia Karpiem w ilości 380 kg

Lin 125 kg oraz Sandaczem 6 kg

Cały koszt zarybienia to 10.855,00 zł