Zarybienia jesienne narybkiem lipienia

W dniach 14 oraz 21 i 22 września pracownicy biura ZO PZW w Wałbrzychu udali się do pobliskich ośrodków zarybieniowych celem zakupu materiału lipienia (narybek jesienny). W dniu 14 września zarybiano rzekę Dziką Orlicę, która jest częścią zlewni rzeki Łaby w miejscowościach Rudawa i Lasówka. Podczas zarybień w ramach kontroli obecni byli: Pan Rafał Knap - Inspektor oddelegowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu oraz Pan Łukasz Mozgiel - przedstawiciel PGW Wody Polskie (RZGW we Wrocławiu). Do Dzikiej Orlicy wpuszczono łącznie 1 450 szt. lipieni.

Kolejne zarybienia miały miejsce w dniach 21 i 22 września, kiedy to pracownicy biura oraz Aktywiści z Kół PZW w Międzylesiu, Bystrzycy Kłodzkiej, Polanicy Zdroju, Stroniu Śląskim, Świdnicy i Nowej Rudzie (przy KWK) odebrali materiał z Gospodarstwa Radochów (w Żelaźnie) i wprowadzili do użytkowanych przez PZW wód pozostałą ilość tj. łącznie 31 636 szt. tej pięknej ryby. Lipienie z obydwu gospodarstw odbierane w tym roku były wyjątkowo dorodne, ważyły ponad 4 g co zapewni im na pewno dużo większą przeżywalność a za 3-4 lata pozwoli cieszyć się nimi po wędkarsku. Mamy nadzieję również, że zapoczątkują istnienie kolejnych pokoleń w naszych pięknych i czystych jeszcze rzekach.

W tym miejscu serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli nam podczas zrealizowanych zarybień.

 

z wędkarskim pozdrowieniem,
Admin