Obniżenie poziomu piętrzenia wód na zbiorniku zaporowym Kozielno

Szanowni Wędkarze !

 

W dniu 29 września b.r. biuro ZO PZW w Wałbrzychu otrzymało od Kierownictwa zb. wodnych Topola-Kozielno korespondencję drogą elektroniczną,  z której wynika konieczność obniżenia lustra wody na zbiorniku zaporowym Kozielno.

W niniejszej treści przesłano następującą informację:

W celu realizacji zadania „ Naprawa rozmyć zapory bocznej zbiornika Kozielno na odcinku 100 mb” rozpoczynamy zmianę poziomu piętrzenia na zbiorniku Kozielno z rzędnej 222,50 m n.p.m. do rzędnej 218,00 m n.p.m.

Przewidywane zakończenie zadania - 15.11.2023 r.

 

Wszelkie informacje dot. ewentualnych zasad/zmian w uprawianiu amatorskiego połowu ryb na tym zbiorniku będziemy zamieszczać na bieżąco w portalu pzw.pl jak również przesyłać ew. zarządzenia do podległych Kół PZW.
 

 

z wędkarskim pozdrowieniem,

Zarząd Okręgu PZW
w Wałbrzychu